Täydennyskoulutusrekisteri

Optikoilla on muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden tapaan lakisääteinen velvoite ylläpitää ammattiosaamistaan kliinisessä työssä toimiessaan. Täydennyskoulutusvelvoite perustuu Lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559.

Optometrian Eettinen Neuvosto ohjaa ja valvoo optikoiden täydennyskouluttautumista.Täydennyskoulutuspisteisiin oikeuttavan koulutuksen tulee olla kliinisen optometrian ammattitaitoa- tai laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävien edellyttämää, ylläpitävää tai täydentävää koulutusta. Yksin tuotteisiin tai tuotteiden myyntiin liittyvä koulutus ei ole täydennyskoulutusvelvoitteen mukaista koulutusta, eikä oikeuta täydennyskoulutuspisteisiin.

Koulutuspisteitä voi saada OPTOMETRIA-koulutuspäivien lisäksi mm. kotimaisista ja kansainvälisistä verkkokoulutuksista, optometrian ja oftalmologian kongresseista ja muiden terveydenhuollon toimijoiden tuottamista näönhuoltoon liittyvistä koulutuksista tai luennoista sekä optometrian alan opinnäytetöiden esityksistä. Myös itse tuotetuista näönhuollon asiantuntijaluennoista voi saada koulutuspisteitä.

Täydennyskoulutusvelvoitteen minimivaatimus on 30 pistettä viiden vuoden aikana. OEN:n hyväksymästä koulutuksesta 60 min vastaa 1 pistettä.

Täydennyskoulutuspisteitä voi hakea takautuvasti seurantajakson aikana enintään yhden vuoden ajan jälkikäteen. Vuotta vanhemmat koulutukset voidaan hyväksyä vain perustellusta syystä.

Lisä- ja täydennyskoulutusrekisterissä ilmoitetaan viiden seurantavuoden pisteet, kuluvan vuoden ollessa näistä viides vuosi.

Täydennyskoulutuspisteraportin hinta tilattuna on jäsenelle (SOA/SOT) 30 € ja ei-jäsenelle 60 €.Raportin voit tilata täältä

Hae tietoja

Syötä optikon nimi tai valitse kotipaikka.

Voit hakea rekisteristä Suomessa laillistetun optikon tietoja nimen tai kotipaikan perusteella.

Löydät rekisteristä myös optikon mahdollisen oikeuden sovittaa piilolaseja, heikkonäköisten apuvälineitä, käyttää diagnostisia lääkeaineita tai toimia työterveyshuollon asiantuntijana.

Täydennyskoulutuspisteiden hakeminen

Täydennyskoulutuspisteitä haetaan aina koulutustapahtuman jälkeen! Hakulomakkeelle pääset tästä

Huomioitavia asioita

Mikäli optikon täydennyskoulutusvelvoite ei täyty, ei se välttämättä tarkoita laiminlyöntiä. Minimivaatimus voi jäädä täyttymättä mm. seuraavista syistä:

  • optikko on toiminut ammatissa vähemmän kuin viisi vuotta
  • optikko on ollut poissa työmarkkinoilta (esim. äitiysloma, perhevapaa, työ toisella toimialalla, työttömyys)
  • optikko toimii ei-kliinisissä työtehtävissä (esim. opetustehtävät, kaupalliset tehtävät)
  • rekisteri päivitetään kolmen kuukauden välein

Optikko - jos sinulla on kysyttävää pisteiden näkyvyydestä, pisteissä on puutteita tai nimesi puuttuu rekisteristä, voit ottaa yhteyttä optikkorekisteri(at)erto.fi

Optometristin tutkintotodistuksen- ja lisäkoulutusten tutkintotodistusten kopiot tulee toimittaa Pirkko Hytöselle, pirkko.hytonen(at)erto.fi, jotta tietosi tulevat näkyviin koulutusrekisterissä.
Toimittaessasi kopiot annat samalla myös luvan julkaista koulutustietosi koulutusrekisterissä.

Rekisteriseloste:
Täydennyskoulutusrekisteriä ylläpitää Suomen Optometrian Ammattilaiset (SOA) Optometrian Eettisen Neuvoston (OEN) toimeksiannosta. Rekisteriselosteeseen voit tutustua tästä.